UNIT PENYELENGARAAN PINJAMAN - ( PP )
UNIT KAWALAN KREDIT - ( KK )
UNIT POTONGAN BAYARAN BALIK - ( PB )
UNIT KHIDMAT SOKONGAN - ( KS )
UNIT CEK - ( CQ )
UNIT LAPORAN DANA - ( LD )
UNIT SEKURITI - ( SQ )
UNIT PENYELESAIAN - ( SP )
UNIT TERIMA BAYARAN BALIK - ( TB )